ThriveTogether Consulting

Organize to Thrive in Growth

Foto gegenereerd met AI

HOE JE TEAM BETROKKEN KRIJGEN BIJ AMBITIEUZE BEDRIJFSDOELSTELLINGEN:

7 BELANGRIJKE STAPPEN

Veel bedrijven hebben grote dromen en ambitieuze doelen, en dat is geweldig. Maar vaak lukt het niet om iedereen mee te krijgen. Ondanks alle pogingen lijken medewerkers niet volledig betrokken bij de visie en doelstellingen van het bedrijf. Het probleem? De doelen zijn niet duidelijk en begrijpelijk genoeg geformuleerd zodat iedereen ze kan begrijpen en enthousiast kan meewerken.

Ann Polley | 28 mei, 2024  | Category: Agility, Werkstromen | #BedrijfsDoelen, #BetrokkenWerknemers #HeldereCommunicatie #ThriveTogether

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je bespreken hoe je jouw eigen uitdagingen kunt aanpakken? Neem gerust contact op. Ik ben beschikbaar om advies te geven dat is afgestemd op jouw behoeften. Laten we samen oplossingen vinden!

ann.polley@thrivetogether-consulting.com.

Stel je dit scenario voor:

Elke maandagmorgen verzamelt de CEO alle medewerkers in de (virtuele) vergaderruimte voor een grote aankondiging. Hij praat over de doelen van het bedrijf voor het komende kwartaal, met veel ingewikkelde woorden en complexe grafieken. Maar in plaats van iedereen energie te geven, laten zijn toespraken de medewerkers vaak verward en onzeker achter over wat er van hen verwacht wordt.

Als gevolg daarvan doen veel medewerkers gewoon hun werk, proberen ze de vastgestelde KPI’s te behalen, zonder volledig te begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de algemene doelstellingen van het bedrijf. Sommigen raken zelfs ontmoedigd en voelen niet meer verbonden met de missie van het bedrijf.

Het is hier duidelijk dat goede bedoelingen niet altijd de gewenste resultaten opleveren. Hoe kunnen bedrijven het tij keren?

Wel, een andere aanpak voor doelstelling en communicatie kan wonderen doen. In plaats van te vertrouwen op ingewikkelde grafieken en jargon, leg je de zaken simpelweg uit in eenvoudige termen die iedereen kan begrijpen.

Dit zijn 7 belangrijke stappen om deze kloof te overbruggen en energieke medewerkers te geven wat ze nodig hebben:

  • Vereenvoudig de Doelen: Formuleer de bedrijfsdoelen in eenvoudige, begrijpelijke taal. In plaats van te praten over abstracte concepten zoals “marktpositie vergroten” en “aandeelhouderswaarde maximaliseren,” zeg je dat je “meer mensen blij wilt maken met onze producten” en “meer geld wilt verdienen om het bedrijf te laten groeien.” Zorg ervoor dat het meetbaar is en dat de voortgang gedeeld kan worden.
  • Gebruik verhalen: Vervang lange toespraken door korte, boeiende verhalen. Vertel hoe je nieuwe product bijvoorbeeld dagelijkse problemen van klanten kan oplossen.
  • Laat zien hoe dagelijkse taken bijdragen: Maak grafieken of een digitaal dashboard dat toont hoe de dagelijkse activiteiten van elke afdeling bijdragen aan de bedrijfsdoelen. Zo zien medewerkers hoe hun werk past in het grotere geheel en worden ze gemotiveerd om hun best te doen. Iedereen wil tenslotte deel uitmaken van een winnend team.
  • Meet wat belangrijk is: Identificeer een paar belangrijke metrics die gemakkelijk te volgen en te begrijpen zijn, zoals het aantal verkochte producten of klanttevredenheid. Focus op de cijfers die er echt toe doen, in plaats van medewerkers te overweldigen met te veel gegevens.
  • Samenwerken: Bevorder een cultuur van samenwerking door leuke teambuildingactiviteiten en uitdagingen te organiseren. Dit moedigt medewerkers van verschillende afdelingen aan om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.
  • Vraag feedback: Moedig medewerkers aan om ideeën aan te dragen om het bedrijf te verbeteren. Luister naar ieders suggesties en implementeer de ideeën die het bedrijf kunnen helpen de doelen te bereiken of het werk makkelijker te maken.
  • Feest als het goed gaat en leer wanneer het wat minder is: Vier elk succes, hoe klein ook. Of het nu gaat om het die grote verkoop of het oplossen van een klantprobleem, erken en beloon medewerkers voor hun harde werk. En als dingen niet gaan zoals gepland, gebruik dat dan als een kans om samen te leren en te groeien.

Waarom dit doen?

Door deze aanpak kunnen bedrijven een meer betrokken team creëren, waarin medewerkers begrijpen hoe ze bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Geloof me, je bedrijf en je medewerkers zullen je dankbaar zijn.

Boek je gratis gespek

Doe dit, of je nu

> wat snel advies wil

> een mogelijke samenwerking wil gespreken

> gewoon met me wil praten

Ik stel jouw succes voorop, ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook wil doen.